Správa 2015 - JK Dubnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Správa 2015

O SKUPINE
 
Správa o činnosti JK Dubnica n./V. za rok 2015.
 
 
JK Dubnica nad Váhom má ku koncu roku 2015 25 členov.
 
Aktívnejšia časť členskej základne vykonávala nasledovné činnosti:
 
Miloš Gregor vykonal rozsiahly hydrogeologický prieskum v Mojtínskom krase a jeho okolí. V rámci tohto výskumu vznikla jedinečná mapa dávajúca lepšiu predstavu o prúdení vody v centrálnej časti Strážovských vrchov s pomerne prekvapujúcimi výsledkami. Daná rozsiahla práca napovedá  nielen, že kam sústrediť prieskumnú speleologickú činnosť ale má aj hodnotu z pohľadu ochrany podzemných vôd. V rámci výskumu bolo uskutočnených vyše 40 akcií v teréne zameraných na podrobné mapovanie a chovanie jednotlivých prameňov, tokov, krasových javov i odberu vzoriek vôd na analyzovanie.
 
Traja členovia nášho klubu (Peter Medzihradský, Ján Marek, Ondrej Novák) sú členmi speleologickej záchrannej služby a v zmysle toho sa aj zúčastňovali v spolupráci s HZS na cvičných a organizačných podujatiach (okrem iných aj nácvik v Jaskyni Mŕtvych netopierov a v Suchej jaskyni vo Veľkej Fatre). 11.4. a 12.4. sa konal výcvik HZS a dobrovoľných speleo-záchranárov v Májovej priepasti a na trenažéry. Súčasťou podujatia bola aj odborná prednáška v oblasti prvej pomoci.
 
V rámci povrchového prieskumu v Strážovských vrchoch a Bielych Karpát bolo uskutočnených množstvo terénnych akcií. Boli zamerané nielen na GPS lokalizáciu známych i nových krasových javov, vyhľadávanie zaujímavých lokalít, ale aj ochranu už známych jaskýň.
Významným prínosom (a nie len v tejto oblasti) je činnosť našich najaktívnejších členov Milana Veliča, Miloša Gregora, Petra Medzihradského.
 
Okrem prieskumnej činnosti na zaujímavých nových lokalitách sa naša práca pod zemou sústredila v jaskyniach: Jaskyňa Okno (práce pozastavené z dôvodu smerovania jaskyne na povrch), Jaskyňa na Medzivrší ( pokračuje intenzívny prieskum po pukline, vykonaná zátopová skúška), obnovili sme práce v Jaskyni nad vyvieračkou (inštalovali lanovku vo výverovej chodbe, stabilizovali vstupnú časť korugovanou rúrou, úspešne používame nový odvetrávací systém), Jaskyňa Na rúbani (inštalovali odvodňovacie rúry na prekonávanie sifónov suchou cestou, sondovanie na konci jaskyne), Priepasť medzi Kačkami – Kortmanka (prieskumná činnosť)
 
Údržba a budovanie klubovej základne na Mojtíne (okrem bežnej údržbárskej činnosti sme významne postúpili v budovaní obytného podkrovia ktoré sme zateplili, obložili a vybudovali priečky).
 
Viacerí členovia sa zúčastňujú na akciách nielen prehliadkového charakteru v lokalitách iných jaskyniarskych klubov. Významná je napr. spolupráca s jaskyniarskym klubom Strážovské Vrchy, s ktorými nás spája nielen nadšenie pre blízke krasové lokality, ale aj stretnutia pri rôznych spoločenských udalostiach (pravidelný Jaskyniarsky Silvester na Mojtíne, Country podujatie Zelená a Modrá, ...).
 
Celkovo majú jednotlivý naši členovia a podporovatelia za rok 2015 odpracovaných 143 akcií v krase a 109 na údržbe a budovaní klubovej základne na Mojtíne. V JK Dubnica sú výrazní ťahúni, ktorým sa darí udržať činnosť na odbornej, spoločenskej a ochranárskej úrovni a tým patrí obrovská vďaka.
 
Priatelia, jaskyniarky, jaskyniari, prajem Vám úspešný rok 2016, nech Vám zostáva dostatok času a energie pre podporu jaskyniarstva na Slovensku!
 
 
Milan Novák, podpredseda JK Dubnica nad Váhom.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky