O SKUPINE - JK Dubnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O SKUPINE

O SKUPINE
JASKYNIARSKY KLUB DUBNICA NAD VÁHOM – vznik a história


Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom patrí k najstarším jaskyniarskym skupinám na Slovensku.
Už v roku 1963 začala partia nadšencov navštevovať krasovú oblasť Mojtína. Medzi prvých patrili Velič Milan, Obetko Milan, Kapuš Ludvík, Tanuška Jozef a Čanaky Ladislav.
Predmetom ich záujmu o jaskyne bola MOJTÍNSKA MÁJOVÁ PRIESŤ. V tej dobe hlbokým závrtom a úzkym otvorom na jej dne boli tak nadšení, že vyrobili lanový rebrík, pomocou ktorého mohli zostúpiť na dno vstupnej priepasti s hĺbkou 39 metrov. Potom sa im podarilo postúpiť až na tzv. 6. poschodie. V ďalších rokoch nadviazali spoluprácu s Dr. Bukovinským a mojtinárom Františkom Gombárom, ktorí napomáhali pri prieskumných prácach Mojtínskeho krasu.

14. apríla 1965 bol pri Dome kultúry v Dubnici nad Váhom založený Dubnický jaskyniarsky krúžok. Do skupiny po roku 1965 prichádzajú i Szücz Ladislav, Hibler Ondrej, Ondruška Jozef st. a Komínek Juraj. Veľké úsilie a námaha priviedla jaskyniarov v nasledujúcich rokoch v MOJTÍNSKEJ MÁJOVEJ PRIEPASTI až do hĺbky 108 metrov. V roku 1967 sa dubnickí jaskyniari zúčastňujú prvého Jaskyniarskeho týždňa v Prosieckej doline. V roku 1968 bola objavená JASKYŇA NA RÚBANI, ktorej súčasná hĺbka je 92 metrov a dĺžka viac ako 500 metrov. 12. apríla 1969 sa Milan Velič zúčastňuje zakladajúcej schôdze Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len "SSS"). Dubnickí jaskyniari od tej doby fungovali ako Oblastná skupina č. 17. Medzi už skúsených jaskyniarov prichádza v roku 1971 Obetko Jozef.
Skupina obhospodarovala územie okolo 144 km2, kde patrili Strážovské vrchy, kras Manína, Biele Karpaty (Vršatec), Ilavská roveň. Ich hlavnou skúmanou oblasťou sa stalo územie Mojtínskeho krasu. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov začalo do skupiny prichádzať viac členov - Samčík Ondrej, Medzihradský Peter, Kortman Bohuslav, Lovíšek Ivan, Demuth Karol, Ondruška Jozef ml., Tichý Branislav, Masarovič peter, Novák Milan, Žiačik Miroslav a mnoho ďalších. V 90-tych rokoch i časť Leopoldovákov ako Tobola František a Náhlik Milan. Do skupiny prišlo i veľa jaskyniarov z okolia Považskej Bystrice, ktorí sa združovali okolo Bohuša Kortmana a začali pracovať v severo-východnej časti územia, ktoré Dubnická skupina ešte v dobách rajonizácie obhospodarovala. V tej dobe sa stala veľkým objavom PRIEPASŤ MEDZI KAČKAMI, kde po náročnej práci boli objavené v hĺbke 12 – 15 m antropologické pozostatky 7 – 12 ľudských kostier a psovitých šeliem. V hĺbke 23 m pozostatky dvoch zasintrovaných ľudských kostier. V ďalších rokoch do skupiny pribudlo mnoho ďalších členov, čím sa priblížil jeho počet k číslu 40. Následkom tohto stavu sa z Dubnickej skupiny v roku 1999 etabloval jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, ktorého predsedom sa stal Bohuslav Kortman. Naša skupina č. 17 sa tiež premenovala na JASKYNIARSKY KLUB DUBNICA NAD VÁHOM a po 35. rokoch vedenia skupiny Milanom Veličom sa stáva predsedom Peter Medzihradský. V roku 2001 ho na poste predsedu vystriedal Jozef Obetko. V súčasnej dobe vykonáva funkciu predsedu opäť Peter Medzihradský. Členovia klubu sa podieľali na objavovaní, prieskume jaskýň a priepastí u nás na Slovensku i v zahraničí, na expedíciách v Bulharsku, Grécku, Kréte, Slovinsku, Chorvátsku, v Rusku (hlavne na pohorí Kaukazu) a Venezuele.
Významným príspevkom našeho klubu je ochrana jaskýň a prírody, prieskumná činnosť, objavovanie nových priestorov a dokumentovanie jaskýň. Výsledky našej práce odovzdávame do múzea Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši a v okolí našej pôsobnosti formou prednášok i videoprojekcie. Počas existencie jaskyniarstva na tomto území bolo objavených a zdokumentovaných viac ako 140 jaskýň. V súčasnej dobe sa členovia venujú naďalej prieskumu jaskýň na im zverenom území, avšak najviac Mojtínskemu krasu. Veľkou mierou sa podieľajú aj na budovaní svojej jaskyniarskej základne.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky